• Residency

    Non-stream

    Curator: Xue Tao Artists: Li Fan, Tao Jin, Yang Jing, Zhao Leiming, Zhang Hua Opening: 2012.07.27  20:00 Duration: 2012.07.27 – 2012.08.19 Venue: Contemporary Yunnan, A zone, Jin Ding 1919, North Jindingshan Lu No.15, Kunming…